BULAN BUNNY (บุหลันบันนี่)
BULAN BUNNY (บุหลันบันนี่)

บุหลันบันนี่ มาจากสำนวนไทยที่ว่า "กระต่ายหมายจันทร์" หมายถึง ชายที่หมายปองผู้หญิงที่เหนือกว่า และได้นำมาตีความใหม่ว่าแท้จริงแล้ว กระต่ายหมายจันทร์คือ "ผู้ที่ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่" และพยายามทำให้ สำเร็จจนได้ดวงจันทร์มาครองได้ ดังนั้นเมื่อกระต่ายได้ดวงจันทร์มาครองแล้ว เขาจึงรักและหวงมากจนนำ ดวงจันทร์มาใส่หัวให้เห็นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้คนต่างเรียกเขาว่า บุหลันบันนี่ (บุหลันมีความหมายว่าดวงจันทร์) ซึ่งแท้จริงแล้วภายใต้ ดวงจันทร์เขามีหน้าตาอย่างไร ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อน...


RATING: